Polarstipendiet

Jag hade själv turen att hitta information om stipendiet på Svenska Polarforskningssekreatariatets hemsida. Där kunde man bland annat läsa att stipendiet kunde sökas av ”högstadie- och gymnasielärare som gör betydelsefulla insatser för att främja naturvetenskap i skolan och som har ett intresse och engagemang för forskning i polarområdena”.

Stipendiet som består av en studieresa till Sydpolen för att på plats ta del av det astrofysikaliska projektet AMANDA är ett samarbetsprojekt mellan Polarforskningssekretariatet och National Science Foundation - NSF som är värd för besöket på Polen. En amerikansk lärare, Dena Rosenberger, har erhållit ett motsvarande stipendium och har ombord på isbrytaren Oden under sommaren 2001 deltagit i den svenska expeditionen Arctic Ocean 2001.

AMANDA-projektet anknyter på många sätt till den undervisning jag bedriver och jag ser mitt deltagande i projektet som en enorm tillgång i min dagliga gärning. Avsikten med att låta lärare ta del av arbetet vid forskningens frontlinje är självklart att sprida forskningsinformation men också att på ett levande sätt föra in forskningen i klassrummet. I USA finns en hel organisation uppbyggd kring lärare som aktivt tar del i olika typer av polarforskning; Teachers Experiencing Antarctica and the Arctic - TEA. Stipendiet ingår i ett samarbete med denna organisation. Tillsammans med den amerikanske läraren Jason Petula skall jag arbeta i AMANDA-gruppen på Sydpolen. Jason och jag har för avsikt att utveckla ett fortsatt samarbete och involvera våra elever i detta.

 

Ny Polarstipendiat 03/04

Paula Starbäck från Prins Wilhelmgymnasiet i Flen skall under säsongen 2003/2004 följa med till den svenska stationen Wasa på Antarktis. Hon skall där medverka i forskningsprojekt kring bl a det köldtåliga lilla björndjuret.
Håll utkik på Polarforskningssekretariatets sidor om Paulas äventyr.

Länkar

 


Start Kalender AMANDA Neutrinon Bilder Länkar Kontakta mig

Mats Pettersson
Senast uppdaterad 04 01 14