Neutrinon

Neutrinon är en svårfångad partikel. Trots att det kanske är den vanligaste partikeln i universum märker vi väldigt lite av den. Varje sekund genomströmmas du, jag och alla andra av miljarder neutriner utan att vi tänker på det. Att fånga en neutrino är alltså inte någon lätt match. Pauli som på 30-talet förutsade neutrinons existens tyckte själv att han gjorde något oerhört när han föreslog existensen av en partikel som aldrig skulle kunna detekteras.

Pauli insåg att för att förklara hur totala energin bevarades vid radioaktivt Betasönderfall måste det finnas ytterligare en partikel utöver de man observerade. Neutrinon är en mycket liten partikel, härav dess namn; Neutrino - den lilla neutrala, och tills helt nyligen rådde det oklarhet om ifall den hade någon massa över huvud taget. Det står nu klart att neutrinon har en massa och även om den är försvinnande liten finns en stor del av universums totala massa samlad i dessa små partiklar eftersom de är så många.

Att neutrinon är så svårdetekterad beror inte enbart på att den är en mycket liten partikel. Det stora problemet i sammanhanget är att den är elektriskt neutral dvs den saknar elektrisk laddning. En elektrisk neutral partikel med försvinnande liten massa som rör sig med nästan ljusets hastighet tar sig i stort sett fram genom vad som helst utan att påverkas. Inte ens flera mil tjocka blyväggar stoppar en sådan partikel.

Det dröjde till 1957 innan neutrinons existens kunde påvisas. I ett berömt experiment visade Covan och Reines som senare belönades med Nobelpriset för denna bedrift att neutrinon verkligen existerade. Att detektera en neutrino direkt låter sig inte göras men det finns en liten sannolikhet att en neutrino växelverkar med en annan partikel t ex en neutron i en atomkärna och då kan andra partiklar bildas som kanske låter sig detekteras. Det var så Covan och Reines visade att neutrinon finns på riktigt och inte bara i teorin.

I dag är partikelfysiker världen över involverade i olika projekt för att avslöja mer av neutrinons hemligheter. Jättelika anläggningar byggs för att detektera denna skygga partikel och på så vis öka vår kunskap om den värld vi lever i.

Länkar

 


Start Kalender AMANDA Neutrinon Bilder Länkar Kontakta mig

Mats Pettersson
Senast uppdaterad 01 10 01