AMANDA

AMANDA logoAMANDA, Antartic Muon And Neutrino Detector Array, är ett samarbetsprojekt mellan amerikanska, tyska och svenska forskare och tekniker. Projektet ligger i forskningens frontlinje såväl teoretiskt som tekniskt. Strängar av ljusdetektorer, som pärlor på halsband, är nedsänkta i mer än 2000 meter djupa hål i polarisen. Isen är på detta djup likt glas mycket transparent.

Neutrinon är en partikel som i stort sett är omöjlig att upptäcka trots att de förekommer i enorma mängder. Vanligtvis passerar dessa partiklar rakt igenom jordklotet utan att påverkas. Det finns dock en liten möjlighet att en neutrino träffar en vätekärna i isen och då kan en annan partikel bildas - en muon. Denna kommer att ge ett svagt ljusspår i isen som kan detekteras med AMANDA-detektorn och såväl energi som riktning för den inkommande neutrinon kan bestämmas.

Vad man letar efter är neutriner med hög energi från världsrymden och detektorn kan liknas vid ett astronomiskt teleskop. Till skillnad från vanliga teleskop som är vända uppåt är AMANDA riktat nedåt, på så vis detekteras bara neutriner som passerat jordklotet och man undviker störningar från muoner som bildats i atmosfären. Man vet nu att tekniken fungerar och nästa steg kommer att bli en utvidgning av detektorn till att omfatta en kubikkilometer is, ett projekt som går under namnet ICECUBE.

AMANDA är ett fantastiskt projekt, ett helt nytt observationsfönster inom astronomin håller på att bli tillgängligt.

 

Länkar


Start Kalender AMANDA Neutrinon Bilder Länkar Kontakta mig

Mats Pettersson
Senast uppdaterad 01 09 24