Nanoteknik - Den nya tekniken

Elevprojekt i Samhällskunskap och Matematik

SP1A Katrinelundsgymnasiet VT 06

Aiva Front / Mats Pettersson

Elevtankar om nanoteknik

Bäst utveckling - tankar - förvärrad drogsituation? Frida T och Robin.

Faror med nanoteknik. Andréas och Tim G.

Hur kan man med hjälp av nanoteknik utveckla bättre sportutrustning? Johan.

Vad är nanoteknik? Sandra, Sanna M, Razan och Angelica.

Om ett chip placeras i hjärnan slipper vi gå i skolan. Medicinsk användning och mobil i huvudet. Sanna J, Natalie & Vanessa.

Var inom idrotten kan man använda nanoteknik? Tim N.

Riskerna med nanotekniken och tio i topp enligt forskarna. Tatiana & Zeljka.

Nanoteknik Ana.

Nanotekniken; användning inom medicinen samt egna tankar. Sara, Shejla och Fuad.

Hur kan nanotekniken användas inom medicin? Rafet, Abdi och Jihad.

Nanoteknik - på gott eller ont Frida A.


Hur ska man använda nanotekniken för att få den bästa utvecklingen?

Det kan hjälpa till med den medicinska forskningen och på så sätt hjälpa mänskligheten att förbättra sjukvården och utveckla botemedel till svåra sjukdomar.

Ex: Om man räknar storleken på biologiska molekyler i nanometer kan man öppna en nanoforskning som ger nya möjligheter att skapa en teknik som kan ”skaka hand” med kroppens olika celler. Ett exempel på detta är en liten robot som med hjälp av hjärtmuskelceller styrs framåt. Den matas med socker och är mindre än ett hårstrå.

Ett annat exempel på medicinska hjälpmedel med nanotekniken är olika implantat som har ytor som med hjälp av nanonivån är formgivna för att passa ihop med kroppen. För att kunna påverka biologiska processer har man också utvecklat målsökande läkemedel och nya verktyg med nanotekniken.


Tankar kring det här:

Denna teknik kan komma att förhindra att människor dör eller blir smittade av svåra sjukdomar… Men det kan ju också leda till att det blir en överbefolkning, eftersom alla vill överleva och gör vadsomhelst för att hjälpa utvecklingen. Då uppstår det ännu mer problem, och det kanske kan skapas ännu mera sjukdomar eftersom det finns så mycket människor, så ingen kan hantera sitt levande. Nanotekniken kanske inte räcker till och folk dör i alla fall. Till slut har man skakat ”systemet” så mycket att det inte går att fixa igen. Jorden går under och man får börja om från noll…

Hur skulle droghandeln se ut med nanoteknik?

Egna tankar:
dagens narkotika tycker vi är finfördelad, men med nanotekniken kanske du bara behöver köpa ett korn för att få samma effekt. Det leder till att smuggling av narkotika kommer bli mycket enklare eftersom mindre saker är svårare att upptäcka. Du kan smita förbi tullen med bara ett litet korn i fickan, som sen räcker till en försäljning som ger dig en förmögenhet. Det kommer också leda till att många kommer att dö av överdoser eftersom kunskapen om hur mycket du skall ta kommer vara oviss.

Frida T, Robin SP1AFaror med nanoteknik


Finns det några faror med nanotekniken?
Om kriminaliteten skulle få tag på nanoteknik hur skulle då samhället utvecklas?
Vi tror att det skulle få drastiska följder, man kanske skulle kunna utveckla såna krafter som vi människor inte trodde skulle kunna vara möjliga. Man skulle leva i skräck. Det skulle faktiskt kunna bli diktatur i vissa ”terroriststämplade” länder.


Naturproblem med nanoteknik
Om man skulle börja tillverka radioaktivaämnen med nanoteknik skulle vi nog inte få det så roligt, när man har använt radioaktiva ämnen så fungerar de några år, sen gräver man ner avfallet i naturen och då tar det ju tid innan det bryts ner. Tänk då om man använder nanoteknik, då tar det 70 gånger längre tid än vanligt radioaktiva ämnen. Även chansen att få cancer om man kommer i kontakt med avfallet kanske ökar och även försurningar och strålning. Hur skulle t.ex. vattnet påverkas? Skulle man vara tvungen att rena vattnet extra mycket p.g.a. försurningen?

Andréas och Tim GHur kan man med hjälp av nanoteknik utveckla bättre sportutrustning?

Forskare har fått fram att man kan använda nanoteknologi för att utveckla och förbättra sportutrustning.

Man kan tillverka tennisbollar och golfbollar som håller längre.Tennisracketar och golfklubbor kan utvecklas så man slår längre och rakare. Man kan också använda det för att förbättra stötdämpande egenskaper i sportskor.

Roger Federer vann Wimbledon med en racket utvecklad med nanoteknik. Samma material som Roger Federer använder i sitt tennisracket använder skidåkare i sina skidor för att få snävare svängar och mjukare åkning.

För att få starkare styren på mountinbike-cyklar kan man tillverka styret med hjälp av nanoteknik.

En nackdel med dessa material är att man inte kan slänga det på tippen utan måste ta hand om materialet på ett säkert sätt för att inte förstöra miljön.

Johan GabrielssonVad är nanoteknik?

Det är ett rör som består av sexkanter och är gjort av kol. Nano betyder liten eller dvärg och kommer från det grekiska språket. Nano betyder miljarddel när det används som prefix. Nanoteknik är helt enkelt en teknik som använd för att få fram massa saker.


Finns det några faror med nanotekniken?

Ja absolut! För om stora mängder med partiklar avges kan det skada våra lungor om partiklarna inandas.
Om nya mediciner kan framställas genom nanoteknik, kan säkert nya droger också framställas.
Kränka människors integritet genom att använda tekniken på fel sätt.
Brottsligheten kan även öka genom nya tekniker, till exempel ammunition.


Var finns resultaten av nanotekniken?

”Tennisbollar som håller studsen längre”
”Fönster som inte behöver putsas”
”Kläder som håller fläckarna borta”
”Sol blockerande krämer som inte syns”
”Kirurger får tunnare nålar genom nanoteknik”
”Nanostora diamanter gör stekpannan hållbar”.

Kan nanotekniken användas inom medicin?
Det sägs att man nu skulle kunna hjälpa diabetesdrabbade med hjälp av nanotekniken, genom att tillverka en konstgjord bukspottskörtel som känner igen den drabbades blodsockerhalt, och som då kan släppa ut den mängden insulin som behövs för tillfället. Detta har amerikanska forskare kommit fram till. Att körteln skulle fungera vet man ännu inte, men den är testad på möss, och fungerar också.
Bukspottskörteln består av celler som är insulinproducerande, och som ligger i en kapsel som är skyddande och som är av kisel.
Och var kommer nanotekniken in? Jo, i den tunna, tunna väggen på kiselkapseln. Där är små porer i nanostorlek fastetsade. Och det för att de ska släppa igenom molekyler som socker och insulin. Det som är så bra är att antikropparna är större än socker- och insulinmolikylerna, alltså kommer de inte in i kapseln och kan förstöra det som pågår.

Av: Sandra Lund, Sanna Martinsson, Razan och Angelica.
Om ett chip placeras i hjärnan slipper vi gå i skolan.

Vad är det för nackdelar och fördelar med det?

Fördelar med detta är att den kunskap man behöver för att klara sig i samhället och i vardagen kan man få med hjälp av ett chip som placeras i hjärnan. Man behöver inte tillbringa år i skolan för att få den lärdomen. Alla har samma intelligensnivå och ingen behöver känna sig sämre än någon annan. Samhället kan utvecklas mycket snabbare för ”samhället” är så intelligent. Då kan man utveckla mycket mer än vad man kan nu.

Nackdelar med detta är att man bli socialt missanpassad i samhället om man inte får umgås med andra medmänniskor. Man utvecklar inte sin sociala kompetens på samma sätt. Ungdomar som inte har någonting att göra kanske dras till fel kretsar som kriminalitet, våld m.m. Om alla är lika intelligenta blir det problem med jobb eftersom de då inte har någonting att gå på. De leder till orättvisa och arbetslöshet. Om det skulle blir något problem med chipet som att det t.ex. skulle gå sönder, vad händer då?

Vi tycker att det är mest nackdelar med chipet. För att man antagligen hade behövt börja jobba väldigt tidigt för att kunna få pengar. Man hade fått växa upp mycket snabbare och inte kanske fått någon riktig barndom.

 

Droger och medicin inom nanotekniken.

Vad är det för nackdelar och fördelar med det?

Fördelar med mediciner inom nanotekniken är att man skulle kunna framställa mediciner som inte finns idag. Man skulle t.ex. kunna bota AIDS och cancer som det idag bara finns broms mediciner för. Sjukdomsfall hos djur som t.ex. fågelinfluensan och malaria som kan överföras till människor hade också kunnat botas.

Nackdelar med medicin inom nanotekniken är att alla skulle överleva och jorden hade blivit överbefolkad. Om alla skulle överleva svåra sjukdomar som man vanligtvis hade dött av skulle vi behöva fyra jordklot.

Om kriminella hade fått tag på nanotekniken hade de kunnat tillverka vilka droger som helst och hur enkelt som helst. De hade kommit hundratals olika droger och kriminaliteten hade växt i samhället.

Vi tycker att det till en viss del kan vara bra för svåra sjukdomar kan botas och rädda många människors liv. Det kan också ha en negativ effekt när det gäller medicinskt syfte och istället användas som droger. Om ingen skulle dö av sjukdomar skulle jorden även bli överbefolkad och det skulle innebära katastrof.


Vad skulle hända om vi hade något placerat i huvudet som skulle fungera som en mobil?

Fördelar är att man bara kan tänka på någon ringa upp den personen i t.ex. en nödsituation. Man skulle inte behöva oroa sig för dålig sändning eller ett lågt batteri. Man hade inte behövt bära omkring på en mobil och behövt oroa sig för att den skall komma bort eller att bli rånad.

Nackdelar med detta är att det skulle kunna påverka hjärnan negativt t.ex. av strålning. Om det skulle vara något fel på ”mobilen”, hur gör man då? Om två personer ringer samtidigt till en annan kan det kanske bli någon slags kortslutning i huvudet. Vad gör man då för att reparera skadan?
Om man vill vara ifred så kan mobilen ringa hela tiden och det måste vara väldigt irriterande.

Vi tycker att det hade varit mest negativt att ha en ”mobil” i huvudet. Det hade bara varit jobbigt och komplicerat. Man borde orka lyfta på en telefon.

Av: Sanna J, Natalie & Vanessa.Var inom idrotten kan man använda nanoteknik?

Nanotekniken kan användas inom många områden inom sporten. T.ex. tennisracken kan man göra mer hållbara och fortfarande vara lätta och man får mer precision i slagen. Tennisbollarna kan man också förbättra med nanoteknik, man kan använda dem längre utan att luften försvinner ut from dem.
Man kan också använda nanotekniken inom golf. T ex när man spelar golf med en vanlig boll och en vanlig klubba, då går bara 25 % av kraften från svingen till boll. Men med nanotekniken kan man öka den kraften.

Nanotekniken kan också användas i Ishockey. Man placerar nanoceller på visiret vilket gör att det inte immar när man spelar.

Inom seglingen så används nanotekniken till att göra segelfartygen väldigt eleganta och praktiska. T.ex. så kan man tänka sig textilsegel med invävda solceller, men de måste då vara mörka.

Tim Nelson


 

Riskerna med nanotekniken

Nanopartiklar kan enkelt ta sig in i vår kropp, vilket är en positivt när det gäller att hitta nya vägar för t.ex. läkemedel. Men därför kan detta också leda till att oönskade nanopartiklar tar sig in i kroppen lika lätt. Detta problem har därför väckt stor uppmärksamhet och fått länder att göra motstånd mot nanotekniken de senaste åren. Det är anledningen till att man tagit det försiktigt när det gäller forskningen och tillverkningen av nanopartiklar. Det som skiljer nanotekniken från andra ämnen är att i nanoskalan fastnar och samarbetar partiklar med andra ämnen på ett annat sätt än vad vi är vana.
Enligt olika studier har man sett att nanopartiklar kan påverka lungorna vilket gör att det krävs mer forskning för att ta reda på vad som skulle ske om man andas in nanopartiklar.


Fördelar –
Effektivare energisystem, bördigare skördar, renare vatten och friskare människor. Allt blir enklare, man slipper tvätta fönster, fläckfritt tyg, mediciner – som botar dödliga sjukdomar, chipet som gör att man genom den får alla kunskaper som behövs i livet.

Nackdelar –
Man vet inte om det är farligt! Om man redan visste allt och inte behövde gå i skolan vad skulle hända med alla barn? Vad skulle de göra under dagarna?
Om man hittar mediciner som botar dödiga sjukdomar skulle jorden bli överbefolkad. Kriminaliteten och drogproduktionen hade ökat och att man bara genom chipet skulle kunna ta reda på människors livshistoria. Produkterna gjorda av nanotekniken skulle säkert vara väldigt dyra och då hade bara dem rika fått tillgång till det bättre.Så kan nanoteknik hjälpa
Tio-i-topp – enligt forskarna är:

- Effektivare energisystem.
- Bättre odlingsjordar.
- Renare vatten.
- Diagnostik av sjukdomar.
- Administration av läkemedel.
- Livsmedels- hantering.
- Luftrening.
- Tillverkning av nya material.
- Hälsoövervakning.
- Skadedjursbekämpning.

Tatiana & ZeljkaNanoteknik

Vad är nanoteknik egentligen?
Det är lite svårt att sätta fingret på det med tanke på att jag missade föreläsningen så jag får besvara frågan ändå.

När jag tänker på nanotekniken kommer jag inte på något lätt svar.. Jag föreställer mig ett litet chip som ska in i hjärnan och styra människors beteende, deras åldrande och sjukdomar.

Hur skulle det vara i samhället skulle det bli påverkat av nanotekniken?

Vad händer med alla brotslingar?
Vad händer med oss då?

Föreställ er att alla människor har chip i hjärnan och att de kontrolleras som robotar. Då hade vi inte varit mänskliga längre utan övernaturliga. Vi blir varken gamla eller döende. Det skulle strömma in nyfödda barn och jorden skulle bli överbefolkad.

Fördelar med nanotekniken

Brottslingar skulle kunna avgöra vad som är rätt och fel genom att ta bilder inne i huvudet på vad man skall göra och inte göra.
Vi blir aldrig gamla och kan bota sjukdomar.

Nackdelar med nanotekniken
Det blir för många människor på jorden – inget boende. Och vad skulle hända om chipet blir trasigt? Skulle alla dö då? Det är en fråga som forskarna får besvara helt enkelt.

Ana Nikodijevi¢


Nanotekniken

Vad är nanotekniken?
Grundaren till nanotekniken är Richard Feyman, han sade en gång ”There is plenty of room at the bottom” med det menade han att det skall vara möjligt att skapa nya material på atomnivån. En av sakerna han faniserade om var att det skulle gå att lagra stora mängder information i små datorchips av något slag.

Om vi delar en millimeter en miljon gånger så får vi en nanometer. De är jätte, jätte små atomer.

Syftet med nanotekniken är att kunna förändra egenskaperna hos vanliga prylar t.ex. textiler och kläder om man tar en tröja eller en jacka som har nanopartiklar och dem nanopartiklarna gör att regnet bara rinner av jackan eller tröjan utan att fäster på den och att smuts inte fastnar på jackan heller om det fastnar smuts så åker det bort när det regnar.

Hur kan nanotekniken användas inom medicin?
”skaka hand” med kroppens celler. Är syftet med nanotekniken inom medicin. Att kunna ha en robot i kroppen som ska röra sig framåt med hjälp av pumpande hjärtmuskelceller.
Eftersom nanopartiklarna är så himla små och kan röra sig fritt i vårt blodomlopp. Därför tänker forskarna i banor: som att dem kan använda nanopartiklarna i kroppen till att leverera läkemedel till rätt plats i kroppen.
T.ex. så kan vi täcka nanopartiklar som dras till magneter med cellgifter. Och när dem väl är inne i kroppen så ska man med hjälp av en magnet kunna styra dem till tumören. Med den metoden kan vi minska bieffekterna av cellgifterna. Forskarna försöker utveckla olika sensorer som ska hjälpa läkarna att veta om det släpps ut några kemiska ämnen i blodet när vi blir sjuka. På det sättet ska läkarna fortare kunna ge en diagnos till oss patienter i stället för att göra massor av prov och sedan behöva vänta på provsvaren.

Våra egna tankar om nanotekniken!

Vi tycker att nanotekniken kan vara bra för utvecklingen på många sätt. Speciellt det när man inför det i kläder, andra textiler och glas med det. Då vattnet bara rinner av föremålet och inte fastnar eller att tyget suger åt sig vattnet och att inte smuts sätter sig fast i materialet heller utan det försvinner när det t.ex. regnar eller något liknande. I glas och plats också t.ex. så åker man motorcykel en jätte varm dag med sin hjälm på som har sådant glas på fram sidan också. Man måste ha glaset ner fällt annars får man flugor och andra kryp i ansiktet. Men det blir så varmt så att det bli imma på glaset på insidan och han som kör motorcykel får svårt att se. Då är det bra med nanotekniken för det gör att det inte kan bli någon imma på glaset.

Men när det kommer till andra saker som att t.ex. ha ett chips in programmerat i kroppen som gör att du kan ringa någon och välja kanal på tv eller kunna se någons DNA kedja m.m. det är ju en annan sak för det tycker vi är lite onödigt och vi tror även att det är omöjligt och det kommer inte ske på dem senaste åren i alla fall.

Av: Sara, Shejla och Fuad


Hur kan nanotekniken användas inom medicin?

Leverera läkemedel
Eftersom nanopartiklarna är så små så kan läkarna leverera olika medicin. Forskare vid KTH i Stockholm undersöker man om det går att täcka nanopartiklarna som dras till magneter med cellgifter. När nanopartiklarna är inne i kroppen så skulle läkarna kunna styra dem till tumören med hjälp av en magnet. På så sätt kan man minska biverkningar av cellgifter.

Hjälp för diabetiker
Amerikanska forskare har hittat på en bra medicin, en konstgjord bukspottkörtel som kan känna av blodsockerhalten hos diabetiker och släppa ut lagom mängder med insulin, den består av insulinproducerande celler som ligger i en kapsel av kisel. I kapselns tunna vägg har forskarna etsat nanostora porer som släpper igenom små molekyler som t.ex. insulin och socker.

Sjukdomsmarkörer
Nanotekniken kommer också att användas inom medicinsk diagnostik. Det pågår mycket forskning där man försöker utveckla sensorer som kan känna av kemiska ämnen som släpper ut i blodet när vi blir sjuka. Inom medicin används oftast antikroppar som är specialdesignade att binda till olika sådana sjukmarkörer t.ex. proteiner som bildas vid cancer eller läcker ut i blodet efter hjärtinfarkt. Antikropparna kan kopplas till nanostora strömförande ledningar. Meningen är att när antikroppen binder en sjukmarkör så ändras ledningsförmågan hos nanoledningen. Det gör att läkarna väldigt snabbt kan se om markören finns i blodet eller inte.

AV: Rafet Mikha, Abdi Darod och Jihad El-Hajj


Nanoteknik

Vad skulle hända om alla skulle sätta in ett chip i hjärnan och sedan kunna allt man egentligen skulle ha pluggat in, vem ska då få de bästa jobben? Det kommer definitivt inte att bli rättvist, eftersom det kanske då inte kommer att bli den som läst och studerat flitigast och lagt ner all sin tid på det. Skolan skulle heller inte behövas längre och ungdomarna skulle kunna gå rätt ut i arbetslivet utan någon som helst erfarenhet. Finns det då jobb till alla?

Att kunna experimentera med DNA tycker inte jag låter så lockande, ska vem som helst kunna kolla mina gener och få reda på allting om mig själv utan att jag kanske ens vet om det? Det kan dock vara bra om man kanske skall söka jobb, så kan din arbetsgivare se att du är den du är och inte har några sjukdomar o.sv. Det kan också vara bra att lättare få fram brottslingars DNA och kunna spåra varje person utifrån det.

Vad händer då om nanotekniken hamnar i fel händer? Hos en person som bara vill tjäna pengar eller utnyttjar det på fel sätt som att göra droger och vapen?

Om medicinerna som man skulle fram är helt ofarliga betyder det ju ett stort lyft inom sjukvården, det skulle ha sparats massa pengar och man skulle kunna upptäcka sjukdomar innan symtom visas. Men är det verkligen 100% säkert att det inte är skadligt för våran kropp? Om det nu skulle vara ofarligt så kanske fler människor skulle kunna leva längre och kanske vara friskare.

Om man skulle kunna ta upp solenergi genom olika plaster, skulle vi spara massvis med energi och man skulle då inte behöva påverka naturen så mycket som man gör idag. Med nanoteknik skulle vi få ett otroligt utvecklat och behagligt samhälle. Men skall det verkligen behöva vara såhär behagligt? Vem skall experimentera om alla redan kan allting som behövs? Eller så kanske vi kommer på en massa nya saker med hjälp av nanotekniken hela tiden och det kanske kan vara en lösning på alla miljöproblem?

Frida Andersson SP1A


06 05 22
Mats Pettersson