Nanoteknik - Den nya tekniken

Elevprojekt i Samhällskunskap och Matematik

SP1A Katrinelundsgymnasiet VT 06

Aiva Front / Mats Pettersson

Introduktion

Onsdag 26 april samlas vi på Universeum klockan 10.

Vi kommer där att få en introduktion till vad nanoteknik egentligen är för något.
Självklart är det bra om du reda innan besöket själv förbereder dig.

Vi kommer efter besöket att i grupper arbeta med olika frågeställningar kring nanoteknik.
Den 9:e maj hoppas vi få tillfälle att delta i en framtidsdag på universeum för att höra vad forskare och politiker anser om nanoteknik.

Givetvis blir det roligast om du själv kommer på en bra frågeställnig.
Fokusera gärna på samhällsfrågor och fundera på vad du tycker kan vara intressant inom detta område.
Matematik och sporttema är inte heller fel.

Det kommer snart mer information på denna sida.
Som start på resan kan det var lämpligt att besöka www.forskning.se och bläddra i temat Nanoteknik.

Där finner du bland annat följande tio frågor med svar:

1. Vad är nanoteknik?

2. Var finns resultaten av nanotekniken?

3. Varför beter sig material annorlunda på nanonivå?

4. Hur mycket satsas på nanoforskning?

5. Vilka unika egenskaper har nya nanomaterial?

6. Hur kan nanoteknik förbättra elektronik och datorer?

7. Hur kan nanotekniken användas inom medicinen?

8. Hur kan man se och röra saker i nanovärlden?

9. Hur kan naturen inspirera till ny nanoteknik?

10 Finns det några faror med nanotekniken?

På samma sida finns mycket mer information och en mängd länkar som du testa.
Missa inte http://www.infact.se/nanometer/ där du kan få en idé om hur stor en nanometer egentligen är.

Väl mött på onsdag / Mats


06 04 23
Mats Pettersson