Nanoteknik - Den nya tekniken

Elevprojekt i Samhällskunskap och Matematik

SP1A Katrinelundsgymnasiet VT 06

Aiva Front / Mats Pettersson

Länkar

Som start på resan kan det var lämpligt att besöka www.forskning.se och bläddra i temat Nanoteknik.

Där finner du bland annat tio frågor med svar:

Missa inte http://www.infact.se/nanometer/ där du kan få en idé om hur stor en nanometer egentligen är.

 

Utställningen Nanodialog, som finns på åtta olika språk, är ett europeiskt samarbetsprojekt och i Sverige finns den på Universeum.

Parallelt med utställningen har det producerats ett häfte "Nanoteknik - Innovation för framtiden".
Detta finns översatt till svenska och kan laddas ned här som pdf-fil: Nanoteknik - Innovation för framtiden

Denna brochyr och mycket annat kan hittas på Nanotechnology Homepage of the European Commission

Andra länkar som kan vara användbara är:

Nanoforum - den europeiska portalen för nanoteknik.

Nanologue - europeiskt diskussionsforum med inriktning mot samhällsvetenskapliga frågeställningar.

Forskning.no - nanotekniktema på norska. Här kan man bland annat hitta Nanoskopet med animeringar och interaktiva länkar.

Nanotechnology - Small science, big deal, (Science museum, London). - Här finns mycket bra information samt filmer mm.

STM Image Gallery - bilder på atomnivå.

Nanotruck - en lastbil med information om nanoteknik.

 


06 05 07
Mats Pettersson